Prawo budowlane

Prawo budowlane a ekologia. Jakie rozwiązania wprowadzają nowe przepisy?

Znowelizowana w 2019 roku ustawa prawo budowlane wprowadza istotne zmiany w obszarze norm, jakie mają spełniać nowe inwestycje. Zgodnie z nimi, nowe budynki mają być bardziej energooszczędne. Istotne jest również ograniczanie emisji związanej ich z ogrzewaniem. Co to w praktyce oznacza dla inwestorów?

Domy pasywne i energooszczędne

Najistotniejszą zmianą, z którą będą musieli zmierzyć się inwestorzy, to wymagania co do warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki. A dotyczy to głównie budynków jednorodzinnych. Prawo budowlane, a konkretniej rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych, które wejdzie w życie z rokiem 2021, obliguje do stawiania domów w standardzie pasywnym i energooszczędnym. Oznacza to, że konstrukcja nie powinna mieć wyższego zapotrzebowania na energię grzewczą niż 70 kWh/ m² na rok.

Prawo budowlane

Dla inwestora oznacza to podniesienie kosztów budowy średnio o kilkanaście procent. Jest to związane zarówno z wyższymi cenami określonych materiałów izolacyjnych, jak i dodatkowymi kosztami, które pociągnie za sobą korzystanie z usług specjalistów na etapie robót budowlanych.

Niższa emisyjność grzewcza

Zmniejszanie emisyjności grzewczej nowych budynków jest bardzo istotnym elementem nowych przepisów. W dużym stopniu odzwierciedla ją już obowiązek realizacji inwestycji w standardzie pasywnym, a zatem zmniejszającym zapotrzebowanie na stały dopływ energii grzewczej. Ale na tym nie koniec. Ten cel będzie realizowany także przy pomocy dwóch innych regulacji.

Pierwsza z nich jest ściśle związana ze zmianą przepisów w prawie budowlanym. Ma być jednocześnie wsparciem dla realizacji rządowego programu Czyste Powietrze. Chodzi o maksymalnie wykorzystanie już istniejącej infrastruktury, czyli ułatwienie przyłączania budynków do miejskich sieci ciepłowniczych. Przepisy nakładają na projektanta obowiązek sprawdzenia, czy istnieje możliwość podłączenia powstającego budynku do sieci ciepłowniczej. Na tym nie koniec, ponieważ zarządzający taką siecią nie będzie mógł zwlekać z wydaniem warunków przyłączenia. Opóźnienia będą karane pieniężnie – 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Indywidualne instalacje grzewcze

Druga regulacja prawna dotycząca niskoemisyjności urządzeń grzewczych została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 1 sierpnia 2017 roku. Dotyczy ona kotłów grzewczych na paliwo stałe. Wraz z początkiem roku 2020 nie będzie możliwe zainstalowanie innych urządzeń niż tych w 5. klasie, czyli spełniających najwyższe wymagania, jeśli chodzi o niski poziom emisji pyłów, związków organicznych i oczywiście dwutlenku węgla. Zobligowani do tego będą wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej.

Jeden komentarz do “Prawo budowlane a ekologia. Jakie rozwiązania wprowadzają nowe przepisy?

  1. Dobrze, że prawo budowlane idzie w kierunku ekologii i wprowadza takie rozwiązania i przepisy z korzyścią dla środowiska naturalnego. Jeśli nie zadbamy o nasze otoczenie we właściwy sposób to nasze życie w pięknym domu nie będzie, aż tak komfortowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *