szafa na wymiar sypialnia 2

Kredytowanie budowy domu jednorodzinnego

Kredyt na budowę domu to nic innego jak kredyt budowlano hipoteczny. Składa się on z dwóch etapów. Pierwszy z nich ma miejsce podczas trwania prac budowlanych, a drugi wchodzi w życie od momentu przekazania domu do użytku, kiedy to kredyt przekształca się z budowlanego w hipoteczny.

Budowlana część kredytu

Pierwsza część kredytu ma miejsce w okresie, w którym powstaje dana nieruchomość. Kredyt jest więc zabezpieczony w ten sam sposób co kredyty mieszkaniowe, a podstawą dla banku staje się umowa ubezpieczeniowa. Znajdują się w niej zapisy nakładające na ubezpieczyciela odpowiedzialność za spłatę kredytu szczególnie w momencie, kiedy kredytobiorca doznaje uszczerbku na zdrowiu czy staje się niezdolny do pracy. W niektórych przypadkach bank dodatkowo wymaga także wykupienia polisy zdrowotnej, by w pełni zabezpieczyć swoje interesy. Okres trwania ubezpieczenia i polisy musi obejmować czas trwania budowy, a także okres spłaty kredytu. Ważne więc by nieruchomość była również ubezpieczona od zdarzeń losowych. Warto też pamiętać, że budowlana część kredytu to okres, w którym bank nie domaga się spłaty należności. Jedynym świadczeniami ponoszonymi na rzecz kredytodawcy mogą być odsetki.

Część hipoteczna

W momencie, gdy dom jest już gotowy do zamieszkania, następuje część hipoteczna kredytu. Bank zaczyna traktować nieruchomość jako wkład własny kredytobiorcy, właściciel nieruchomości musi więc dokonać wpisu do księgi wieczystej, dzięki czemu owa hipoteka staje się dla banku podstawowym zabezpieczeniem jego interesów. Nie oznacza to bynajmniej, że hipoteka daje bankowi prawo do nieruchomości. To kredytobiorca nadal pozostaje całkowitym właścicielem domu jednorodzinnego i może nim dysponować w dowolny sposób. Przekazanie prawa do nieruchomości możliwe jest jedynie na mocy postępowania windykacyjnego, kiedy kredytobiorca nie będzie wywiązywał się ze spłaty kredytu.

A może skorzystać z chwilówki bez BIK?

Pożyczki bez BIK to doskonałe rozwiązania dla osób, które figurują w Krajowym Rejestrze Dłużników lub nie mogą ubiegać się o pożyczkę od banku ze względu na zapis w Biurze Informacji Kredytowej. Otrzymanie chwilówki bez BIK możliwe jest w przypadku każdej osoby, która posiada jakiekolwiek stałe, nawet niskie dochody. Czy jest to jednak odpowiedni sposób na uzyskanie środków na budowę domu? Chwilówka bez BIK to doskonała szybka pożyczka na wykończenie domu czy chwilówka na remont mieszkania, ale nie na budowę całej nieruchomości. Kwota, jaką można otrzymać nie przekracza bowiem 300 tysięcy złotych. Taka chwilówka może być więc sposobem na pozyskanie środków mających pokryć część kosztów budowy, jednak z pewnością okaże się niewystarczająca na realizację całego przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *