inklinometr i pomiary inklinometryczne

Inklinometr i pomiary inklinometryczne – na czym polegają?

Inklinometr: https://www.metris.com.pl/p/75,pomiary_inklinometryczne jest to urządzenie pozwalające na kontrolowanie wychyleń kątowych od pionu, na podstawie których z kolei możliwe jest określenie poziomych przemieszczeń kolumny inklinometrycznej w danym położeniu. Inklinometr służy do wykonywania specjalistycznych pomiarów inklinometrycznych, stosowanych przede wszystkim w budownictwie.


Pomiary inklinometryczne – na czym polegają?


Pomiary inklinometryczne to bardzo ważne badania wykorzystywane w różnych gałęziach budownictwa. Służą one do pomiarów przemieszczeń pionowych i poziomych gruntów. Dzięki nim możliwe jest skuteczne prewencyjne badanie przemieszczeń terenu zarówno na jego powierzchni, jak i w gruncie, Ponadto umożliwiają one kontrolowanie osuwisk i prowadzenie badań w trudnym terenie, gdzie tradycyjne metody geodezyjne są niewykonalne. Dzięki pomiarom inklinometrycznym nawet w trudno dostępnym terenie możliwa jest kontrola i zapewnienie bezpieczeństwa prac budowlanych.

Kiedy i jak wykonywane są pomiary inklinometryczne


Pomiary inklinometryczne wykonywane są z użyciem inklinometru. Wspominana wcześniej kolumna inklinometryczna umieszczana zostaje w gruncie lub ścianie szczelinowej. W jej wnętrzu znajdują się specjalne 3-metrowe rury inklinometrycze, odporne na oddziaływanie różnego rodzaju czynników, jak wody gruntowe czy beton. W rurach znajdują się specjalne rynienki, którymi wpuszczana jest sonda inklinometryczna. To właśnie ona zbiera dane, odczytuje parametry gruntu i przesyła informacje o aktualnym stanie terenu. Pomiary inklinometryczne wykonywane są na przykład podczas prowadzeni prac budowlanych, zwłaszcza tych, podczas których wykonywane są głębokie wykopy, lub które prowadzone są na trudnym, niestabilnym terenie. Pomiary z wykorzystaniem inklinometru wykonuje się też na potrzeby badań geotechnicznych na terenach zagrażających – np. na osuwiskach czy nasypach. Pomiary inklinometryczne wykonywane są w celu oceny bezpieczeństwa terenu oraz wykrywania potencjalnego zagrożenia odkształcania się terenu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *