Procedura dotycząca przekształcenia działki leśnej w budowlaną

Według przepisów prawa zapisanych w ustawie o ochronie gruntów leśnych, na cele nieleśne można przeznaczyć przede wszystkim te grunty, które oznaczone są jako nieużytki, a jeżeli takich brak to wyznacza się grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.

Przekształcenie działki leśnej w budowlaną- procedura postępowania

Jeżeli poszukujemy informacji o tym jak przekształcić działkę leśną w budowlaną to przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że jest do procedura dwuetapowa.
– po pierwsze należy zmienić przeznaczenie gruntów leśnych na nieleśne w tak zwanym trybie zmiany przestrzennego planu zagospodarowania. Można to wykonać w gminie.
– po drugie należy wyłączyć dany grunt spod produkcji leśnej.

Działka leśna
Działka leśna

Działka objęta planem miejscowym

W przypadku, gdy działka objęta jest planem miejscowym na zmianę jej przeznaczenia musi wydać zgodę minister do spraw rolnictwa, jeżeli grunty należą do klasy od pierwszej do trzeciej, minister do spraw środowiska jeżeli mowa o gruntach leśnych będących w posiadaniu Skarbu Państwa lub marszałek województwa w przypadku wszystkich pozostałych gruntów leśnych. Decyzję o zmianie przeznaczenie terenów gorszej jakości podejmuje gmina samodzielnie.

Przekształcenie działki nieobjętej planem zagospodarowania

Przekształcenie działki leśnej na budowlaną może być również dokonane na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania. W celu uzyskania decyzji na zagospodarowanie naszej nieruchomości, przynajmniej jedna sąsiednia działka musi być zabudowana, a także nieruchomość musi mieć dostęp do drogi publicznej. Ważne również jest uzbrojenie działki. Przekształcenie jest możliwe o ile uzbrojenie wystarcza do rozpoczęcia budowy.

Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

Samo przekształcenie gruntów nie wystarcza do rozpoczęcia budowy. Konieczne jest także wyłączenie ich z tak zwanej produkcji leśnej, dotyczy to przede wszystkim gruntów leśnych i użytków rolniczych. W praktyce decyzję o wyłączeniu z produkcji leśnej wydaje starosta lub dyrektor Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *