Procedura dotycząca przekształcenia działki leśnej w budowlaną

Według przepisów prawa zapisanych w ustawie o ochronie gruntów leśnych, na cele nieleśne można przeznaczyć przede wszystkim te grunty, które oznaczone są jako nieużytki, a jeżeli takich brak to wyznacza się grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Przekształcenie działki leśnej w…